10-11-2020 WFNN 2021

10-11-2020 WFNN 2021

14/11/2020 Nieuws 0

De 15e editie van het Whisky Festival Noord Nederland versie 2.0 wordt verplaatst naar 29, 30 en 31 oktober 2021

Beste WFNN Festival bezoeker,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de datum voor ons WFNN festival ondertussen al twee keer is verplaatst en het einde van de Covid-19 maatregelen lijkt voorlopig nog niet in zicht te zijn.
Evenementen als het onze zullen waarschijnlijk veel langer last hebben van de gevolgen van de aan iedereen opgelegde restricties dan iedereen aanvankelijk dacht.
Daarom hebben we het moeilijke besluit moeten nemen om ook in Maart 2021 geen Whiskyfestival Noord Nederland te organiseren, omdat onze standhouders en sprekers anders niet voldoende tijd hebben voor de voorbereidingen van hun aanwezigheid op ons festival.

We hebben daarom besloten om eenmalig een WFNN najaarseditie in oktober 2021 te organiseren,
zet dus 29, 30 en 31 oktober 2021 in de agenda.

Uw kaarten blijven gewoon geldig voor de dag en sessie waar u oorspronkelijk voor geboekt heeft, u krijgt bericht zodra de webshop is bijgewerkt en u de nieuwe oktober 2021 kaarten zonder extra kosten kunt downloaden.

De kans bestaat overigens dat de restaurants sneller ruimte krijgen om weer gasten te ontvangen, dat zou kunnen betekenen dat ons whiskydiner in een of andere vorm wel door kan gaan in maart 2021.

Houdt dus de email, onze website en Facebook goed in de gaten.

Met vriendelijke groet namens het bestuur en alle vrijwilligers van Whisky Festival Noord Nederland,

Myra, Miranda, Denis, Johannes, Henk, Jan en Roelof


15th Whisky Festival Noord Nederland 2.0 forced to move to 29, 30 and 31 October 2021

Dear WFNN Festival visitor,

You will have noticed that the date for WFNN festival has already been moved twice and the end of the Covid-19 measures does not seem to be in sight yet.

Events like ours are likely to suffer much longer from the effects of the restrictions imposed on everyone than we all anticipated.
That is why we had to take the difficult decision not to organize a Whisky Festival Noord Nederland in March 2021, simply because our exhibitors and speakers won’t have enough time to prepare for their presence at our festival.

We decided to organize a one-off autumn edition of WFNN in October 2021, so put 29, 30 and 31 October 2021 in your diary.

Your tickets will remain valid for the day and session you originally booked them for, you will be notified as soon as the webshop has been updated and you can then download the new October 2021 tickets at no extra charge.

There is a chance that restaurants will be given more opportunities to receive groups of guests, which could mean that our whisky dinner in one form or another could still continue in March 2021.

So keep an eye on your email, our website and Facebook.

Kind regards on behalf of the board and all volunteers of Whisky Festival Northern Netherlands,

Myra, Miranda, Denis, Johannes, Henk, Jan and Roelof