a fine reason to raise a dram

Vrijdag 25 maart 2022 19:00-22:30
Zaterdag 26 maart 2022 13:00-16:30
Zaterdag 26 maart 2022 19:00-22:30
Zondag 27 maart 2022 13:00-16:30

Huisregels

 1. In alle ruimtes in de kerk en de festival tenten geldt een algemeen rookverbod.
 2. Personen vanaf 18 jaar hebben toegang tot het festival, indien zij in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs en een geldig identiteitsbewijs, zodat zij zich bij twijfel omtrent hun leeftijd kunnen legitimeren. Legitimatie tot 21 jaar verplicht.
 3. De festivalorganisatie behoudt zich het recht voor, inschrijvingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 4. Op het toegangsbewijs is aangegeven voor welke sessie het bewijs geldig is.
 5. Relatiekaarten zijn alleen geldig voor de sessie die op de kaart vermeld staat.
 6. Dit festival is georganiseerd om u kennis te laten maken met een grote diversiteit aan whisky. Het is de bedoeling dat u proeft en niet dat u grote hoeveelheden tot zich neemt. De organisatie heeft het recht – al dan niet na het geven van een waarschuwing – u de toegang tot het festival te ontzeggen en/of u van het festivalterrein te (laten) verwijderen, indien u naar het oordeel van de organisatie:
  1. onder zodanige invloed van alcohol bent, dat u een gevaar voor uzelf en/of anderen bent en/of hinder veroorzaakt;
  2. geweld pleegt of anderen met geweld dreigt en/of anderszins strafbare feiten pleegt;
  3. andere aanwijzingen harerzijds niet strikt opvolgt.
 7. De Euro is het enige betaalmiddel op het festival.
 8. Noch het festival, noch de Der Aa-kerk heeft een slijtvergunning, waardoor het niet toegestaan is om flessen direct bij een standhouder aan te schaffen tijdens het festival. De beveiliging heeft dan ook strikte opdracht om er op toe te zien dat er geen flessen verhandeld worden en dat mensen niet de kerk verlaten met gevulde flessen. Flessen die bij controle worden aangetroffen zullen in beslag genomen worden. De persoon bij wie die de fles of flessen werden aangetroffen zal aan de politie worden overgedragen wegens verdenking van diefstal.
 9. Voor uw en onze veiligheid en die van uw en onze eigendommen is er tijdens het festival permanent camera toezicht. De opnames van deze camera’s kunnen eventueel gebruikt worden voor publicitaire activiteiten.
 10. Rugzakken en grote tassen zijn in de kerk NIET toegestaan. U kunt deze gratis afgeven bij de garderobe. Medewerkers van de beveiliging kunnen U vragen om de inhoud van een tas of jas te tonen. Zij doen enkel hun werk en wij vragen U dan ook om aan zulke verzoeken mee te werken.
 11. Tijdens het gehele evenement zal de organisatie er alles aan doen om mensen en goederen te beschermen. De festivalorganisatie wijst echter uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af:
  1. ten gevolge van de effecten van alcoholgebruik in de ruimste zin des woords;
  2. voor schade aan mens en goederen, zulks in de ruimste zin des woords, door wie of wat dan ook ontstaan;
  3. voor en/of ten gevolge van transacties tussen bezoekers, standhouders en/of locatie-exploitanten, van welke aard en omvang dan ook.
 12. Het is helaas niet mogelijk om wijzigingen aan te brengen aan een bestelling, of om al gekochte tickets te retourneren. Kun je onverwacht niet deelnemen aan het festival, dan is het altijd mogelijk om je ticket(s) door te verkopen via het officiële doorverkooppunt TicketSwap.
  1. Ticketswap is een veilige manier om je kaartje door te verkopen tegen een eerlijke prijs.
  2. PayLogic biedt tijdens de boeking van tickets de mogelijkheid om een annuleringsverzekering via Booking Protect voor je bestelde tickets af te sluiten.